General Motors phát đi lệnh triệu hồi mẫu SUV Buick Envision đời 2016

General Motors đã phát đi lệnh triệu hồi đối với 327 chiếc SUV Buick Envision đời 2016 sản xuất từ 19/1 tới 18/3/2016.

Vấn đề: Hệ thống ống dẫn dầu phanh có thể bị nứt và rò rỉ dầu phanh. Nếu điều này xảy ra, hiệu suất phanh có thể bị giảm hoặc bị vô hiệu, dẫn tới nguy cơ xảy ra tai nạn.

Cách khắc phục: Các đại lý sẽ kiểm tra và thay thế ống dẫn dầu phanh miễn phí.

autoxe.net