Tận mục du thuyền Beneteau Flyer 7.7 giá chưa đến 4 tỷ đồng tại Việt Nam

Beneteau Flyer 7.7 có giá bán chưa đến 4 tỷ đồng vừa xuất hiện tại triển lãm ô tô quốc tế Việt Nam 2017 đã gây được sự chú ý của công chúng. Với thiết kế tối ưu công năng và vận hành, hãng Beneteau mang đến một chiếc du thuyền nhỏ nhưng có võ với nhiều tiện ích đáng kể.

Beneteau Flyer 7.7 có giá bán chưa đến 4 tỷ đồng vừa xuất hiện tại triển lãm ô tô quốc tế Việt Nam 2017 đã gây được sự chú ý của công chúng. Với thiết kế tối ưu công năng và vận hành, hãng Beneteau mang đến một chiếc du thuyền nhỏ nhưng có võ với nhiều tiện ích đáng kể.

CHIA SẺ