Dân mạng thi nhau tìm cách cứu SH khỏi ‘khe’

Các bác có cao kiến nào giúp cháu lấy xe ra được k ạ! người không sao ạ!