Xúi trẻ con ăn cơm gà

Nhưng đây là biển của Tổng cục cắm, của Sở GTVT cắm, hay của Cty BOT cắm?

Tổng cục Đường bộ vừa tư vấn giải pháp cho các trạm BOT việc cắm thêm các bảng cấm dừng quá 5 phút trên các con lươn phân cách, do tình trạng các nhà lái xe đấu tranh hiện đã áp dụng việc dừng xe chặn lối các làn giao thông qua BOT.

Tuy nhiên việc này theo như một số ý kiến thì đây là loại biển không có trong nhóm biển cấm mà quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ đã quy định.

Trả lời thắc mắc này, đồng chí Vũ Ngọc Lăng, vụ trưởng Vụ ATGT, Tổng cục Đường bộ, cho rằng điều 46 của Quy chuẩn 41 quy định có biển viết bằng chữ trong trường hợp không áp dụng các kiểu biển đã quy định. Hàng chữ viết trên biển tùy theo nội dung chỉ dẫn hoặc hiệu lệnh phải ngắn gọn. (nghĩa là có thể tự chế ra được)

Nhưng đây là biển của Tổng cục cắm, của Sở GTVT cắm, hay của Cty BOT cắm?