Xót xa người cha cụt tay vẫn làm phụ hồ, nuôi con liệt nửa người

Vợ ch.ết, một mình ông Hoàng dù cụt một tay vẫn đều đặn hằng ngày đi phụ hồ để kiếm tiền nuôi đứa con bệnh tật vì t.ai n.ạn giao thông.

Xót xa người cha cụt tay vẫn làm phụ hồ, nuôi con liệt nửa người

Xót xa người cha cụt tay vẫn làm phụ hồ, nuôi con liệt nửa người

Xót xa người cha cụt tay vẫn làm phụ hồ, nuôi con liệt nửa ngườiVợ chết, một mình ông Hoàng dù cụt một tay vẫn đều đặn hằng ngày đi phụ hồ để kiếm tiền nuôi đứa con bệnh tật vì tai nạn giao thông.Nguồn: VTC News

Tin Newsさんの投稿 2019年4月27日土曜日