Xe rác buồn ngủ đâm chết nhóm bạn trẻ đi xem bắn pháo hoa cầu Nhật Tân

Ai biêt người thân báo zùm nhé

Tại cầu nhật Tân xe rác chắc buồn ngủ mất lái đâm thẳng vào nhóm bạn trẻ đang đứng trên cầu. Nhóm bạn bê Đông Anh.

Ai biêt người thân báo zùm nhé