#Vingroup giờ thành lập thêm VINdie nữa là có thể trọn gói dịch vụ đời người

Chính phủ cho phép thành lập Đại học VinUni

#vingroup giờ thành lập thêm VINdie nữa là có thể trọn gói các khoảng của một đời người.

#Vinmec: sinh ra tại bv Vin

#Vinschool: mẫu giáo đên lớp 12 học tại VIN

#VinUNI: học Đại học tại VIN

#Vinhomes: mua nhà, giải trí tại VIN

#Vinmart: ăn uống tại VIN

#Vinfast: mua xe của VIN

#Vinpro : mua các sản phẩm công nghệ, điện máy tại VIN

#Vinpearl: giải trí, nghỉ dưỡng, du lịch tại VIN

#vinsafari: xem thú tại VIN

Cuối đời bệnh lại cũng vào Vinmec.

Rồi bên VINmec ưu đãi mua phần đất mai táng tại VINDIE nữa là trọn gói luôn.

Chính phủ cho phép thành lập Đại học VinUni

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương cho phép thành lập Trường Đại học VinUni

#Vingroup giờ thành lập thêm VINdie nữa là có thể trọn gói dịch vụ đời người

Đây là cơ sở giáo dục đại học tư thục, hoạt động không vì lợi nhuận, có trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định Đề án thành lập Trường Đại học VinUni theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, giáo dục và đào tạo và quy định pháp luật có liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

CHIA SẺ