Vì ” TIỀN ” hay cung đường đóng ” LUẬT ”mà ae LX tuyến : bán mạng của mình & hành khách cùng những người tham gia giao thông khác ?

Mình cũng thâm niên LX ngót 20 năm . Nhận thấy một điểm chung là những xe chạy tuyến đa phần đều ko phải là chủ xe lái .

Vậy xin hỏi có phải vì ” TIỀN ” hay cung đường đóng ” LUẬT ”mà ae LX tuyến : bán mạng của mình & hành khách cùng những người tham gia giao thông khác ?

Tôi viết những dòng này chỉ mong muốn một điều duy nhất là tất cả ace LX & những người tham gia giao thông đều Bình An trên mọi nẻo đường & trở về xum vầy bên Gia Đình thân yêu ! ( tất cả các bình luận yêu cầu ace lịch sự – văn hoá )

— tại Trạm thu phí số 1 QL5A AH14.