Vài chuyện thú vị

"Lò" cháy bớt cán bộ biến chất đi chừng 50% thì lương tăng gấp đôi là dễ ngay!

VÀI CHUYỆN THÚ VỊ

Chuyện 1: Ông Trần Bá Dương sẽ xuất hiện… trên Facebook để nói về Sala và 4 tuyến đường BT Thủ Thiêm. Các Facebook Trần Bá Dương khác tới giờ toàn là giả.

Chuyện 2: “T phó quận” không phải ở Thủ Thiêm sắp “vào lò”. Hắn là người nhân dân có thể chỉ mặt và nói: “Chính thằng này chủ mưu cướp đất dân!”. “Làm củi” quá xứng đối với loại cán bộ bị dân in tên, ép plastic, treo ngang bàn thờ và nhắc con cháu mỗi bữa cơm: “Các con phải nhớ, nó là đứa cướp đất nhà mình!”

Chuyện 3: Phú Quốc. Phú Quốc. Phú Quốc…..

Chuyện 4: Thanh Hóa. Sầm Sơn ở Thanh Hóa. FLC Sầm Sơn ở Thanh Hóa.

Chuyện 5: Đang xác minh. Nghe chừng xử lý hơn 1.000ha rừng Phú Yên bị phá chính là đích đến. “Nhì đâm hà bá” ở Đồng Nai (dự án lấp sông) sẽ còn réo nữa huống gì “Nhất phá sơn lâm” tại Phú Yên?

….

“Lò” cháy bớt cán bộ biến chất đi chừng 50% thì lương tăng gấp đôi là dễ ngay!

Chú thích: Ảnh minh họa. (Nguồn internet)

Theo Quốc Ấn Mai

CHIA SẺ