Từ người già, trẻ nhỏ, trai, gái, công nông nhân viên… tình yêu bóng đá làm xích lại gần nhau

Tổng hợp toàn cảnh Việt Nam khắp mọi tầng lớp xã hội tối 23/1 với tình yêu bóng đá, yêu quê hướng đất nước

Ảnh cắt từ clip