Truy đuổi nghẹt thở taxi Mai Linh gây tai nạn rồi bỏ trốn

Hành động của TX là sai và sự bức xúc của người dân là không bàn tới. CSGT được quyền bay đạp vào kính cửa bên tài của TX, nếu kính vỡ thì sẽ ntn??? Đây là hành động nằm trong thẩm quyền cho phép?

Hành động của TX là sai và sự bức xúc của người dân là không bàn tới.

CSGT được quyền bay đạp vào kính cửa bên tài của TX, nếu kính vỡ thì sẽ ntn???

Đây là hành động nằm trong thẩm quyền cho phép?

CHIA SẺ