Trải nghiệm mua xăng Việt Nam và xăng ‘chuẩn Nhật’ với 20.000 đồng

Mua xăng tại 3 điểm khác nhau gồm 2 cửa hàng Việt Nam và trạm IQ8 của Nhật Bản với số tiền 20.000 đồng mỗi điểm, người mua nhận thấy dung tích hầu như không chênh lệch.

CHIA SẺ