Tổng Bí thư: “Ban Tổ chức là then chốt, nếu “chốt” mọt thì khôn lường”

Tổng Bí thư: “Nếu cái "chốt" này rắn chắc, cứng cáp thì công việc trôi chảy, suôn sẻ; còn "chốt" mọt hoặc trục trặc thì tình hình sẽ rất khó lường”.

Sáng 19/1 tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tổng Bí thư: “Ban Tổ chức là then chốt, nếu “chốt” mọt thì khôn lường”
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, từ sau Đại hội XII của Đảng và năm 2017, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn; đi đôi với đổi mới phong cách, lề lối, phương pháp, thái độ làm việc, đồng thời huy động được sức mạnh chung để hoàn thành một khối lượng lớn công việc, từ những nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách đến những nội dung công việc quan trọng; trong đó có nhiều việc mới, việc khó, nhạy cảm, phức tạp; góp phần vào những thành tựu chung của đất nước, nhất là củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu tại các điểm cầu trong cả nước, nêu quan điểm, giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác tổ chức xây Đảng trong thời gian tới, đặc biệt là công tác cán bộ, vấn đề kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đến vai trò đặc biệt quan trọng của Ban Tổ chức Trung ương và ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Theo Tổng Bí thư, nếu nói “xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt” thì công việc của Ban Tổ chức các cấp là “then chốt của then chốt”. Nếu cái “chốt” này rắn chắc, cứng cáp thì công việc trôi chảy, suôn sẻ; còn nếu “chốt” mọt hoặc trục trặc thì tình hình sẽ rất khó lường.

Thay mặt Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư biểu dương những kết quả mà ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã đạt được trong thời gian qua, khẳng định những kết quả đạt được góp phần củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng, đóng góp có hiệu quả vào thành tựu chung của đất nước.

Tổng Bí thư: “Ban Tổ chức là then chốt, nếu “chốt” mọt thì khôn lường”
Tổng Bí thư, nếu nói “xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt” thì công việc của Ban Tổ chức các cấp là “then chốt của then chốt”.

Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư, bên cạnh những thành tích đạt được cũng cần thẳng thắn, nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần phải khắc phục, đặc biệt, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác cán bộ còn nhiều khe hở, lỗ hổng, tồn tại nhiều hạn chế, yếu kém; chưa có cơ chế để kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền một cách hiệu quả.

“Tại sao có hiện tượng đề bạt, cất nhắc nhiều người nhà, người thân quen mặc dù không đủ tiêu chuẩn? Vì sao cứ nói bổ nhiệm đúng quy trình nhưng kết quả thực tế bố trí cán bộ lại là sai?… Vậy vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp của ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong việc này thế nào?”, Tổng Bí thư nêu vấn đề.

Phân tích thời cơ, thuận lợi và những khó khăn thách thức mà đất nước đang đối mặt, trong đó có tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; sự lợi dụng chống phá của các thế lực thù địch; sự tác động của biến đổi khí hậu và vấn đề môi trường…, Tổng Bí thư nhấn mạnh, bối cảnh đó khiến vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng ở các cấp là hết sức lớn lao và nặng nề.

Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư yêu cầu ngành tổ chức, xây dựng Đảng tiếp tục đà và khí thế chung hiện nay, đẩy mạnh và làm quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao với tinh thần kiên quyết, kiên trì đưa các Nghị quyết của Trung ương vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét, thành hiện thực sinh động.

Tổng Bí thư yêu cầu ngoài các nhiệm vụ trọng tâm, ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần bắt tay vào chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 với quan điểm kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển. Khắc phục những hạn chế, bất cập và phù hợp với dự báo phát triển trong tương lai của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Việc kiểm điểm, đánh giá và lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ phải tiến hành một cách nghiêm túc, dân chủ, công khai, minh bạch, chặt chẽ và trung thực, thực sự là cơ hội quý để chia sẻ, học tập lẫn nhau, là một dịp tổng duyệt lại đội ngũ.

Bên cạnh đó, chú trọng đến công tác cán bộ thường xuyên; đồng thời tiếp tục hoàn thiện các quy trình, quy định, quy chế liên quan đến công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ một cách dân chủ, công khai, minh bạch. Tăng cường phân cấp gắn với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực chặt chẽ, hiệu quả trong công tác tổ chức, cán bộ.

Chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà những người làm công tác tổ chức xây dựng Đảng đang phải đối mặt, Tổng Bí thư yêu cầu những người làm công tác tổ chức xây dựng Đảng phải nắm vững nguyên tắc, cơ chế, chính sách, các quy định của Đảng, Nhà nước; có bản lĩnh chính trị vững vàng, dám hy sinh vì lợi ích chung, có đạo đức cách mạng trong sáng, gương mẫu; tinh thông nghiệp vụ, phương pháp công tác khoa học, nói đi đôi với làm. Đặc biệt là phải hết sức công tâm, trong sáng, khách quan, tận tuỵ với công việc; không chịu bất cứ sức ép, sự tác động không lành mạnh nào.

Tổng Bí thư: “Ban Tổ chức là then chốt, nếu “chốt” mọt thì khôn lường”
Tổng Bí thư  yêu cầu những người làm công tác tổ chức xây dựng Đảng phải có dũng khí, dám thẳng thắn bảo vệ cái đúng…

“Chúng ta phải có dũng khí, dám thẳng thắn bảo vệ cái đúng, kiên quyết can ngăn những việc làm không đúng, chống cho được tệ bè phái, cục bộ, cá nhân chủ nghĩa, lợi ích nhóm trong công tác cán bộ và cũng không để bị lợi ích nào cám dỗ, không để bị chi phối bởi quan hệ cá nhân, thân quen không trong sáng. Kiên quyết chống tham nhũng trong công tác cán bộ”, Tổng Bí thư nêu rõ.u

Tổng Bí thư đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng, trước hết là đồng chí bí thư cấp uỷ, bí thư ban cán sự đảng, đảng đoàn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đề cao trách nhiệm, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, đồng thời, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan làm công tác tổ chức, xây dựng Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Theo VOV