Tôi xin thề trong tủ lạnh là con giòi !

Giòi nó thành tinh luôn chúng mày ạ :((

T về quê ăn tết lỡ sập áp mà ở quê ăn chơi cũng quên mất trên thành phố nhà có tủ lạnh :((

Sau khi dọn tủ thì tủ hỏng cmnl rồi nên t với bạn t quyết định bán đồng nát 🙁

Giòi nó thành tinh luôn chúng mày ạ, trước khi duyệt con ml Hạnh nó còn ib bắt t thề trong tủ lạnh là giòi chứ không phải sâu :(((

CHIA SẺ