Tình d.ụ.c, sinh nở, kinh nguyệt… bộ ảnh KÌ DỊ về những điều này của chị em

Bộ ảnh tái hiện nhiều chiều cuộc của phụ nữ, có hơi kì quặc và bí hiểm.

Yung Cheng Lin, còn được biết đến với biệt danh “3cm”, là một nhiếp ảnh gia tài năng người Đài Loan. Các bức ảnh được ông chụp khá là độc đáo với những chủ đề vô cùng lạ và nhạy cảm về phái nữ như tình dục, sinh nở, kinh nguyệt… và ẩn chứa trong đó những ý nghĩa về cuộc sống và tâm hồn của những người phụ nữ trong xã hội ngày nay!

Tình d.ụ.c, sinh nở, kinh nguyệt… bộ ảnh KÌ DỊ về những điều này của chị em

Bộ ảnh tái hiện nhiều chiều cuộc của phụ nữ, có hơi kì quặc và bí hiểm.Tình d.ụ.c, sinh nở, kinh nguyệt… bộ ảnh KÌ DỊ về những điều này của chị em Tình d.ụ.c, sinh nở, kinh nguyệt… bộ ảnh KÌ DỊ về những điều này của chị em Tình d.ụ.c, sinh nở, kinh nguyệt… bộ ảnh KÌ DỊ về những điều này của chị em Tình d.ụ.c, sinh nở, kinh nguyệt… bộ ảnh KÌ DỊ về những điều này của chị em Tình d.ụ.c, sinh nở, kinh nguyệt… bộ ảnh KÌ DỊ về những điều này của chị em Tình d.ụ.c, sinh nở, kinh nguyệt… bộ ảnh KÌ DỊ về những điều này của chị em

Tình d.ụ.c, sinh nở, kinh nguyệt… bộ ảnh KÌ DỊ về những điều này của chị em
MrCong.com

Tình d.ụ.c, sinh nở, kinh nguyệt… bộ ảnh KÌ DỊ về những điều này của chị em Tình d.ụ.c, sinh nở, kinh nguyệt… bộ ảnh KÌ DỊ về những điều này của chị em Tình d.ụ.c, sinh nở, kinh nguyệt… bộ ảnh KÌ DỊ về những điều này của chị em Tình d.ụ.c, sinh nở, kinh nguyệt… bộ ảnh KÌ DỊ về những điều này của chị em Tình d.ụ.c, sinh nở, kinh nguyệt… bộ ảnh KÌ DỊ về những điều này của chị em Tình d.ụ.c, sinh nở, kinh nguyệt… bộ ảnh KÌ DỊ về những điều này của chị em Tình d.ụ.c, sinh nở, kinh nguyệt… bộ ảnh KÌ DỊ về những điều này của chị em Tình d.ụ.c, sinh nở, kinh nguyệt… bộ ảnh KÌ DỊ về những điều này của chị em Tình d.ụ.c, sinh nở, kinh nguyệt… bộ ảnh KÌ DỊ về những điều này của chị em Tình d.ụ.c, sinh nở, kinh nguyệt… bộ ảnh KÌ DỊ về những điều này của chị em Tình d.ụ.c, sinh nở, kinh nguyệt… bộ ảnh KÌ DỊ về những điều này của chị em

Tình d.ụ.c, sinh nở, kinh nguyệt… bộ ảnh KÌ DỊ về những điều này của chị em
MrCong.com

Tình d.ụ.c, sinh nở, kinh nguyệt… bộ ảnh KÌ DỊ về những điều này của chị em Tình d.ụ.c, sinh nở, kinh nguyệt… bộ ảnh KÌ DỊ về những điều này của chị em Tình d.ụ.c, sinh nở, kinh nguyệt… bộ ảnh KÌ DỊ về những điều này của chị em

Yung Cheng Lin

CHIA SẺ