Thủ tướng: ‘Không ít cán bộ xa dân, nhũng nhiễu, tiêu cực’

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng không ít cán bộ không sát dân, xa dân, những nhiễu, mất uy tín với nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 ngày 10/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Ban Dân vận Trung ương đã thống nhất với Chính phủ chọn 2018 là “Năm dân vận chính quyền”.

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh, những kết quả quan trọng đã đạt được chỉ là bước đầu, “không thể thỏa mãn non trong phát triển”.

Thủ tướng: 'Không ít cán bộ xa dân, nhũng nhiễu, tiêu cực'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.

“Mới có một ít thành tích mà đã tự hào là đỉnh cao, cái đó rất nguy hiểm cho các cơ quan. Anh nắm dân tốt, đạt nhiều thành tích, nhưng vẫn còn nhiều nguy cơ đặt ra. Trong kinh tế-xã hội có nhiều nguy cơ, trong công tác dân vận, nắm dân cũng còn nhiều nguy cơ. Cần giải quyết để sát dân hơn”, Thủ tướng phát biểu.

Theo Thủ tướng, công tác dân vận nói chung và dân vận của hệ thống chính quyền nói riêng cũng còn những hạn chế, như  việc cụ thể hoá và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của Đảng về công tác dân vận có lúc, có nơi chưa kịp thời.

Đặc biệt, một số cấp uỷ, chính quyền còn chưa quan tâm đúng mức đối với công tác dân vận và từ đó chưa thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; tính công khai, minh bạch còn yếu; công tác phối hợp của chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu.

“Không ít cán bộ không sát dân, xa dân, những nhiễu, tiêu cực, mất uy tín với nhân dân. Đừng chủ quan là dân không biết các hoạt động của chúng ta, các hành vi cụ thể của chúng ta”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Cùng với đó, trong bối cảnh internet phát triển bùng nổ, Thủ tướng cho rằng vẫn chưa có nhiều biện pháp mạnh mẽ đấu tranh kịp thời hơn với những thông tin xấu, độc.

Về những nhiệm vụ của năm 2018, Thủ tướng cho biết Chính phủ đã xác định phương châm hành động 10 chữ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” và đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm với 242 nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương.

Chính phủ cũng đã thống nhất với Ban Dân vận Trung ương chọn năm 2018 là “Năm dân vận chính quyền”, Thủ tướng yêu cầu tất cả các cấp, các ngành quán triệt và thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ này, có kế hoạch cụ thể triển khai, khắc phục cho được bệnh quan liêu, xa dân, “trên nóng, dưới lạnh”.

“Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, Thủ tướng nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng phải lo công tác dân vận từ xa từ sớm, chứ không phải đợi đến lúc “cháy nhà chết người”.

“Mỗi cán bộ, công chức phải có trách nhiệm nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin. Cả hệ thống của chúng ta phải làm công tác dân vận với Ban Dân vận”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Đặc biệt, Thủ tướng khẳng định nhiệm vụ rất quan trọng là chăm lo, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau trên con đường phát triển của đất nước, không để chênh lệch giàu nghèo quá mức, nhất là tình trạng nghèo cùng cực.

CHIA SẺ