Thanh niên đổ nhầm xăng vào xe dùng động cơ dầu và cái kết khói mù mụi cả bầu trời

Khi xe động cơ dầu mà đổ nhầm xăng! Cả làng mù mịt

Clip thanh niên đổ nhầm xăng vào xe chạy dầu

Một số hình ảnh trong clip:

Thanh niên đổ nhầm xăng vào xe dùng động cơ dầu và cái kết khói mù mụi cả bầu trời

Chiếc xe xả khói mù mịt
Thanh niên đổ nhầm xăng vào xe dùng động cơ dầu và cái kết khói mù mụi cả bầu trờiKhói u ám cả 1 góc trời
Thanh niên đổ nhầm xăng vào xe dùng động cơ dầu và cái kết khói mù mụi cả bầu trời

Tài xế cũng đành bó tay

CHIA SẺ