Thả cá trê!

Giờ mới hiểu tại sao các bác tài qua Cai Lậy mang cá tra đi..tế!

Từ khi đảm nhiệm Bộ trưởng GTVT, BT Nguyễn Văn Thể đã giúp dân bớt đi được một khoản phí.

Đó là ông chuyển các trạm thu phí BOT sang thành trạm thu giá. Nói “được” là bởi nó tránh bọn dở hơi kêu ca “phí chồng phí”, đã phí đường bộ còn phí BOT.

Ô hay, giờ là giá, thu giá chứ đâu phải thu phí!

Phải nói đúng là thiên cmn tài chứ đừng đùa.

Và giờ, hôm qua, thiên tài đang muốn sửa thông tư về BOT theo hướng: bỏ quy định khoản cách tối thiểu giữa hai trạm BOT là 70km.

Và bỏ luôn yêu cầu phải lấy ý kiến nhân dân cũng như Hiệp hội vận tải trước khi làm dự án BOT.

Ngay bây giờ đang có những kỷ lục của kỷ lục: 88 trạm BOT; từ Kon Tum xuống TP.HCM phải qua 10 trạm thu phí.

Không biết sau sửa đổi thì chúng mình bị bóp nặn như nào nữa.

Và kinh hoàng nhất từ cái dự thảo sửa đổi này là giờ đây Bộ trưởng đang chỉ nhìn dân như những bịch tiền di động chỉ cần nộp chứ ko cần mở miệng.

Giờ mới hiểu tại sao các bác tài qua Cai Lậy mang cá tra đi..tế!

Theo Đào Tuấn