Tấm che nắng của Toyota

Có phải các hãng xe khác đều như vậy không cccm?

Tấm che nắng của Toyota:

Tấm bên trái là mua ngoài 300k, tấm bên phải là mua chính hãng cho

Fortuner 1150k sản xuất tại Thái Lan, đều là bìa Carton.

Có phải các hãng xe khác đều như vậy không cccm?

CHIA SẺ