SỪNG TÊ GIÁC, VI CÁ MẬP & QUỐC THỂ

Nếu search cụm từ "Đại sứ quán" + "sừng tê giác" bạn sẽ có một kết quả thú vị đến... đau lòng!

Nếu search cụm từ “Đại sứ quán” + “sừng tê giác” bạn sẽ có một kết quả thú vị đến… đau lòng. Gần đây, cụm từ “Đại sứ quán” + “vi cá mập” đang hot. Nếu muốn tìm hiểu thêm bạn có thể search thêm cụm từ “Đại sứ quán” + “bê bối”. Và tôi tự hỏi liệu có những kẻ đang trục lợi từ danh dự quốc gia (quốc thể)?

Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài chính là hình ảnh Quốc gia Việt Nam trong lòng đất nước có quan hệ bang giao cấp Nhà nước!

Xách sừng tê giác, phơi vi cá mập là một hành vi làm xấu tệ hình ảnh Quốc gia. Những người bạn tôi làm lĩnh vực môi trường dù trong hay ngoài nước coi đó là một hành vì man rợ của những kẻ mông muội coi sản phẩm từ động vật là thần dược.

Vi cá mập được phơi trên nóc nhà Đại sứ quán Việt Nam tại Chi Lê. Điều này có hay không thì Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng phải lên tiếng. Nếu không, cần phản bác “luận điểm sai trái của các thế lực thù địch”. Nếu có, cần nghiêm trị những kẻ đã làm hoen ố hình ảnh Quốc gia thật thích đáng!

“Ngoại giao là một mặt trận quan trọng!”- đây là quan điểm xuyên suốt từ khi lập nước, cả thời chiến lẫn thời bình. Cán bộ ngoại giao là chiến sĩ trên mặt trận không tiếng súng ấy. Nếu có “chiến sĩ” ngoại giao nào phá hoại mặt trận ấy thì đó chính là loại “đào ngũ”, phản bội tổ chức và thậm chí có thể coi là tội phản quốc.

Mà phản quốc, thì không phải kiểm điểm nội bộ là xong!

Bộ Ngoại giao nếu còn im lặng trước vụ phơi vi cá mập ở Chile thì đó là thái độ vô trách nhiệm của cơ quan đối ngoại. Vì nếu báo chí Chile không đưa tin sai về vụ việc thì im lặng có thể coi là đồng lõa với hành vì sai trái quá nghiêm trọng tới Quốc thể.

Xin đặt lại vấn đề: Cũng như tội phản quốc, im lặng trước tội phản quốc của thuộc cấp thì không phải kiểm điểm nội bộ là xong! Vì đó là hành vì đồng phạm với bọn phản quốc!

Chú thích: Vây cá mập được cho là phơi trên nóc Đại sứ quán Chile. (Nguồn ảnh Elmostrador)

Theo Quốc Ấn Mai