Sao phải thu thuế của dân?

Liệu có giải pháp nào tốt mà không phải thu thêm của dân chúng? Tôi nghĩ có vài khoản rất đáng kể.

Cả xã hội đang ào ào phản đối dự thảo Thuế tài sản vì lo lắng sự bất công và tác động tiêu cực của nó. Song, như tôi đã nói, Bộ Tài đang ngồi trên lửa để kiếm đủ tiền cho NSNN do thuế NK về 0 với hầu hết các mặt hàng.

Liệu có giải pháp nào tốt mà không phải thu thêm của dân chúng? Tôi nghĩ có vài khoản rất đáng kể.

Thứ nhất, là ở khu vực DNNN. Họ đang quản lý số tài sản trị giá 5,4 triệu tỷ đồng. Chỉ cần khu vực này làm ăn tốt hơn chút thôi, bằng nửa lãi của ngân hàng chẳng hạn, thì sẽ thu được cả đống tiền. Số tiền thuế tài sản ước tính 32 ngàn tỷ là cái đinh gỉ gì.

Thứ hai là nhìn vào tài sản của Nhà nước vào khoảng 1 triệu tỷ đồng, trong đó 65% là giá trị đất. Bao nhiêu trụ sở trên cả nước đang trổ hàng rào, cắt đất cho thuê làm dịch vụ; hay hàng đống đất công cỏ mọc um tùm thì thấy lãng phí thế nào. Những khoản này thu được cả mớ luôn.

Thứ ba là còn rất nhiều loại quỹ, cả trong và ngoài NSNN, mà người ta ước tính vào khoảng 20 cái vào năm 2009. Những quỹ này chả mấy ai biết có bao nhiêu tiền, nhưng chắc là rất nhiều.

Những nguồn lực này là rất lớn, chiếm phần lớn tài sản quốc gia. Chỉ cần sử dụng hiệu quả hơn chút thôi, thì NN đâu cần đến thu thêm dăm ba đồng của dân vốn suốt ngày cắm mặt kiếm ăn.

Theo Hoàng Tư Giang

CHIA SẺ