Santafe “nát bươm” vì sửa đến 4 lần nhưng Huyndai Ngọc Khánh vẫn không bắt được bệnh

Huyndai Ngọc Khánh nói gì về trường hợp Santage sửa 4 lần đến nát bươm mà k bắt được bệnh