Sắm ôtô trên 1,5 tỷ dễ bị đánh thuế tài sản

Bộ Tài chính đang đề nghị xây dựng dự án Luật Thuế tài sản. Bên cạnh đất ở, nhà ở, tàu bay, du thuyền thì đáng chú ý là ô tô có giá trị trên 1,5 tỷ đồng cũng sẽ bị đánh thuế.

Theo đó, giá tính thuế đối với ô tô có giá trị từ 1,5 tỷ đồng trở lên là giá trị tài sản tại thời điểm tính thuế do UBND cấp tỉnh quy định.

Đối với ô tô có giá 1,5 tỷ đồng trở lên, giá tính thuế là giá làm căn cứ để tính lệ phí trước bạ. Mức thuế dự kiến áp dụng có 2 phương án, một là đánh thuế 0,3%, hai là đánh thuế 0,4%.

Chẳng hạn, một chiếc ô tô có trị giá 5,5 tỷ đồng thì phần giá trị bị đánh thuế là phần giá trị 4 tỷ đồng với thuế suất 0,3-0,4%. Như vậy người mua xe sẽ phải nộp thêm số thuế là 12 triệu đồng nếu áp dụng thuế tài sản 0,3%.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cũng để ngỏ thêm phương án khác là không đánh thuế tài sản đối với tàu bay, du thuyền, ô tô. Bởi, kinh nghiệm quốc tế cho thấy, hiện chỉ có 3 nước đánh thuế tài sản đối với động sản bao gồm máy móc thiết bị, phương tiện (trong đó có ô tô, tàu bay, tàu thuyền) là Hàn Quốc, Kazakhstan và Bolivia (Hàn Quốc chỉ đánh thuế đối với tàu bay, du thuyền).

Theo số liệu do Bộ Giao thông Vận tải cung cấp thì 100% số lượng tàu bay, du thuyền đăng ký trên toàn quốc thuộc sở hữu của tổ chức, không có tàu bay, du thuyền nào đăng ký thuộc sở hữu tư nhân.