RANH GIỚI ĐẠI TÂY DƯƠNG VÀ THÁI BÌNH DƯƠNG

Cảnh tượng nơi hai dòng nước gặp nhau sau đây sẽ khiến bạn kinh ngạc. Cả hai chạm vào nhau nhưng không trộn lẫn, mà “vẽ” nên một biên giới tuyệt đẹp trên biển.

RANH GIỚI ĐẠI TÂY DƯƠNG VÀ THÁI BÌNH DƯƠNG.

Cảnh tượng nơi hai dòng nước gặp nhau sau đây sẽ khiến bạn kinh ngạc. Cả hai chạm vào nhau nhưng không trộn lẫn, mà “vẽ” nên một biên giới tuyệt đẹp trên biển.

CHIA SẺ