Quảng Trị đề xuất hỗ trợ 30 tỉ đồng hoàn thành công viên Fidel Castro

UBND tỉnh Quảng Trị có văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch - Đầu tư xem xét, sớm trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 30 tỉ đồng từ nguồn vốn T.Ư để hoàn thành các hạng mục cơ bản của dự án công viên Fidel Castro.

Ngày 15.3, UBND tỉnh Quảng Trị có văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch – Đầu tư xem xét, sớm trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ địa phương 30 tỉ đồng từ nguồn vốn T.Ư để sớm hoàn thành các hạng mục cơ bản của dự án công viên Fidel Castro trong năm 2018, đúng dịp kỷ niệm 45 năm ngày Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng Quảng Trị (16.9.1973 – 16.9.2018).

Đến nay, địa phương đã bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng (30 tỉ đồng) và đang triển khai hạng mục san lấp mặt bằng (44,5 tỉ đồng).

Trước đó, từ đề xuất của tỉnh Quảng Trị, Bộ Tài chính và Bộ VH-TT-DL đã thống nhất trình Thủ tướng hỗ trợ 30 tỉ đồng từ nguồn vốn dự phòng ngân sách T.Ư năm 2017 để địa phương thực hiện dự án này.

CHIA SẺ