“Pó cánh” với nạn trộm camera như trộm chó!

p/s : cảnh báo chúng mày mà nhà nào có camera ở ngoài thì cũng phải xích cẩn thận như xích chó ý !

Chúng mày gọi trộm này là trộm gì .rõ ràng nó mang cái trộm chó đi trộm camera …

p/s : cảnh báo chúng mày mà nhà nào có camera ở ngoài thì cũng phải xích cẩn thận như xích chó ý !

Không biết nhân vật này có sáng được không chúng mày

Theo Khoảng Lặng

CHIA SẺ