Phượt thủ Ireland đâm vỡ Mazda: “I can not pay”!!

Sau 1 hồi e phụ dịch hết cả hơi thì cụ chủ xe Madza cho đi rồi. Trong ví balo Tây chỉ còn 700K. mà cụ chủ Mazda bảo lấy thì lấy 20 củ mới cho đi :(

1 phượt thủ Bắc Ireland. Đâm phải cụ chạy Madza 🙁 🙁 Cụ Madza làm rất căng nên công an đã đến :O

Update: I can not pay :(((

Update lần 2: Sau 1 hồi e phụ dịch hết cả hơi thì cụ chủ xe Madza cho đi rồi. Trong ví balo Tây chỉ còn 700K. Cụ chủ bảo lấy thì lấy 20tr. Còn ko lấy thì ko lấy đồng nào hahaa

CHIA SẺ