Phát hiện xưởng sản xuất bao cao su giả quy mô lớn

Từ trước tới nay hóa ra toàn dùng hàng giả à :(

Phát hiện xưởng sản xuất bao cao su giả quy mô lớn.

Mấy bà bán thuốc cứ thấy chiết khấu cao là giới thiệu cho anh em, anh em hết sức cẩn thận kẻo mang bệnh tật vào người nhé! Súng ống mà bị làm sao là mệt lắm đó…

Phát hiện xưởng sản xuất bao cao su giả quy mô lớn. Mấy bà bán thuốc cứ thấy chiết khấu cao là giới thiệu cho anh em, anh em hết sức cẩn thận kẻo mang bệnh tật vào người nhé! Súng ống mà bị làm sao là mệt lắm đó…Nguồn: VTV#hong #phathien #sanxuat #baocaosugia

Posted by Hóng on Friday, August 10, 2018

Nguồn: VTV