Ống nước sông Đà 18 lần gặp sự cố nhưng… không ai phải bồi thường

Tốn hơn 16 tỷ đồng khắc phục 18 lần đường ống nước sông Đà gặp sự cố nhưng Viwasupco không yêu cầu cá nhân, tổ chức liên quan bồi thường thiệt hại.

Mới đây, Tổng Giám đốc công ty CP Nước sạch Vinaconex (Viwasupco) có tờ trình về việc xin phê duyệt việc không yêu cầu các cá nhân, tổ chức liên quan bồi thường thiệt hại đối với chi phí sửa chữa, khắc phục sự cố đường ống nước sông Đà sau nhiều lần gặp sự cố. Ngay sau đó, Hội đồng quản trị Công ty CP Nước sạch Vinaconex đã nhất trí phê duyệt không yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với việc tốn hơn 16 tỷ đồng khắc phụ 18 lần sự cố của đường ống nước sông Đà.

Được biết, dự án cấp nước Chuỗi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông giai đoạn 1 được hoàn thành và cấp nước cho thành phố Hà Nội từ tháng 4/2009.

Tuy nhiên, trong quá trình quản lý và vận hành sản xuất kinh doanh đến ngày 2/10/2016, tuyến ống truyền tải đã xảy ra 18 lần sự cố vỡ đường ống.

Đáng chú ý là việc khắc phục 18 lần vỡ ống nước sông đà đã tốn 16.618.883.494 đồng.

Về việc không yêu cầu bồi thường thiệt hại, Viwasupco lý giải rằng:

“Tổng chi phí sửa chữa, khắc phục 18 lần sự cố và chi phí bảo dưỡng sửa chữa đều nằm trong kế hoạch chi phí bảo dưỡng, sửa chữa hàng năm được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông phê duyệt”.

Hàng năm, Công ty đã hạch toán toàn bộ phần chi phí xử lý, khắc phục sự cố nêu trên vào chi phí bảo dưỡng sửa chữa theo kế hoạch.

Đồng thời khoản chi phí đó được kiểm toán độc lập, kiểm toán nhà nước, cơ quan thuế đã thanh tra kiểm tra từ năm 2012 đến năm 2016 và ban kiểm soát Công ty kiểm tra công nhận là chi phí hợp lý của Công ty”.

Ống nước sông Đà 18 lần gặp sự cố nhưng... không ai phải bồi thường
Chi tiết chi phí khắc phục sửa chữa 18 lần vỡ ống nước sông Đà.