Ông em đi Łạc khỏi bệnh viện, do cụ tuổi cao lúc nhớ lúc quên giờ vẫn chưa thấy quay lại

Nhờ cộng đồng facebook chia sẻ giúp gd e.

Ông e ô Phạm Đình Tùy sn 1938 .

Nhập viện khoa nội tổng hợp _ bv đa khoa Phố Nối ngày 24/6/2019, ( cao huyết áp/xuất huyết tiêu hóa trên)

6h chiều nay ngày 25/6/2019 cụ đi ra khỏi khoa ( do cụ tuổi cao lúc nhớ lúc quên) giờ vẫn chưa thấy quay lại khoa.

Ace cộng đồng facebook chia sẻ giúp e tìm ông ạ

Có thông tin xin liên hệ sđt

0978363518 hoặc 0989033673 ạ!