Ông Đinh La Thăng buồn bã vì bố đẻ vừa qua đời

Ước mơ nhỏ bé cũng không thực hiện được......của anh Đinh La Thăng.

Ước mơ nhỏ bé cũng không thực hiện được……của anh Đinh La Thăng.

Hôm nay kết thúc phiên tòa sớm hơn mọi ngày. Vừa ra chỗ ký gửi điện thoại đã thấy tin nhắn là Bố Anh vừa qua đời.

Hôm trước Anh ấy xin thay đổi biện pháp ngăn chặn để về lo cho ông Cụ đã 87 tuổi bị mắc bệnh ung thư…. Nhưng chắc mới có đơn nên chưa thấy có thay đổi gì. Ước muốn bên cạnh người Cha già lúc lâm chung của Anh đã không thành hiện thực…..

Xin thành kính chia buồn cùng Anh và Gia quyến…..

P/s: Ông Cụ có hai người con trai thì không ai có mặt, đời đúng là éo le” Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai”……Mong Ông an lạc nơi chín suối…..

Xin chia buồn cùng ông Đinh La Thăng