Nước sông Tô Lịch lại đen kịt, thối um, cá ngỏm trắng bờ!!

NƯỚC SÔNG TÔ LỊCH LẠI ĐEN KỊT, THỐI UM, CÁ NGỎM TRẮNG BỜ !!!

2 ngày sau khi mở cửa xả nước hồ Tây, một lượng lớn cá đã theo dòng nước trôi vào sông Tô Lịch. Nhưng số phận đàn đàn cá hẩm hiu không chịu được nước thối và hưởng thọ được hơn một ngày.

Cá ch .ết nổi phìn bụng lên mặt nước, xuất hiện rải rác dọc con sông tại khu vực xả nước thải.

Xem ra vẫn cần 1 thời gian rất dài nữa thì mới có tác phẩm người lái đò trên sông Tô Lịch

CHIA SẺ