Nóng: 1 loạt tiếng nổ lớn nghi là tiếng súng tại Hoàng Minh Giám HN

Nóng nóng mọi người ơi, có bác nào hóng được gì không, e ở đây nghe thấy tiếng nổ lớn phía chỗ Hoàng Minh Giám đoạn công viên cạnh Vin , giờ nghe toàn tiếng gào thét, khói mù mịt sợ quá.

Nóng nóng mọi người ơi, có bác nào hóng được gì không, e ở đây nghe thấy tiếng nổ lớn phía chỗ Hoàng Minh Giám đoạn công viên cạnh Vin , giờ nghe toàn tiếng gào thét, khói mù mịt sợ quá.

Hiện tại đã có rất nhiều xe cứu thương đến. nghi vấn là tiếng súng nổ bác nào gần đây vào cập nhật thông tin phát, em chỉ hóng được thế thui.

CHIA SẺ