Những liệt sỹ đang yên nghỉ tại nghĩa trang Bình sơn Hiệp đức Quảng nam

BÌNH SƠN – HIỆP ĐỨC

Những liệt sỹ đang yên nghỉ tại nghĩa trang Bình sơn Hiệp đức Quảng nam

Thông tin lấy từ nghĩa trang liệt sỹ