Nhân vật trông rất giống người này có tên là Cảnh Sảng – người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Cảnh Sảng!

Nhân vật trông rất giống người này có tên là Cảnh Sảng. Cảnh Sảng là người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Cảnh Sảng vừa bảo, những cáo buộc Trung Quốc gây hấn trên Biển Đông của Mỹ, “là lời vu cáo đối với những nỗ lực duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông và kiểm soát phù hợp các bất đồng”.

Đại khái, Cảnh Sảng cho rằng Trung Quốc đang giữ gìn hoà bình trên Biển Đông.

Cái thằng trông giống người này, có mắt như mù có tai như điếc, có đầu không để suy nghĩ mà chỉ để giữ thăng bằng, có lục phủ ngũ tạng nhưng không có tấm lòng, có hình hài nhưng không có nhân cách, có miệng nhưng không biết nói lời hay….

Nhóm tàu Haiyang Dizhi 8 (Hải Dương Địa Chất 8, tàu thăm dò địa chất) của tụi mày đã hoạt động trong vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, gần khu vực Tư Chính – Vũng Mây, nghĩa là tụi mày xâm phạm vào chủ quyền thiêng liêng của nước tao.

Có thằng này vào nhà người khác lăm le ăn cướp mà bảo là giữ gìn hoà bình không?

Có thằng nào chơi chó đến mức nguyên thủ của quốc gia láng giềng đang ở nước mình thăm hỏi giao bang, mà mình lại âm thầm xua quân tính đường ăn cắp ăn trộm ở vùng biển thuộc chủ quyền của quốc gia đó hay không?

Về pháp lý về đạo đức gì Trung Quốc của mày cũng tục tĩu bẩn thỉu cả.

Cảnh Sảng – tiếng phổ thông không học, lại theo bè phái biến thái bành trướng, đi nói tiếng Cảnh Khuyển.

Theo Ngô Nguyệt Hữu

CHIA SẺ