Người dân thị trấn Quán Hàu, Quảng Bình đào móng nhà thì trúng ngay một món quà lớn

Người dân thị trấn Quán Hàu, Quảng Bình đào móng nhà thì trúng ngay một quả dân chủ M117, trong đó chứa 183kg thuốc nổ Tritonal và còn nguyên ngòi, có khả năng bị kích nổ bất cứ lúc nào.

Kết quả là địa phương phải cử dân quân… canh giữ quả dân chủ qua đêm, sau đó gọi sang Mỹ để tham vấn cách vô hiệu hóa. Quá trình tháo ngòi bắt đầu sáng 14/3 và kết thúc sau khoảng 30 phút, quả dân chủ sau đó được đưa đến nơi an toàn để xử lý nốt.