Người dân hiểu luật xuống chốt CSGT giúp đỡ người vi phạm, nên hay không?

P/s: Hai em được đi luôn vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì (y)

P/s: Hai em được đi luôn vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì

Ảnh cắt từ clip

Video: Nhân Trần