Mùng 1 tháng cô hồn, hơn 400 con nghiện sồn sồn trốn trại

P/s: hix hix, các anh chị em ra ngoài cẩn thận tốt nhất ban đêm cứ cửa đóng then cài Video người dân quay lại được

MÙNG 1 THÁNG CÔ HỒN HƠN 400 CON NGHIỆN SỒN SỒN TRỐN TRẠI

Trại cai nghiện Tân Phước đoạn Mỹ Tho hướng về Cai Lậy, thuộc tỉnh Tiền Giang trốn trại hơn 4 trăm người.

– Hiện tại tất cả công an, hình sự, cơ động chỉ bắt chưa được nửa số bỏ trốn, còn rất nhiều ở ngoài

P/s: hix hix, các anh chị em ra ngoài cẩn thận tốt nhất ban đêm cứ cửa đóng then cài

MÙNG 1 THÁNG CÔ HỒN HƠN 400 CON NGHIỆN SỒN SỒN TRỐN TRẠITrại cai nghiện Tân Phước đoạn Mỹ Tho hướng về Cai Lậy, thuộc tỉnh Tiền Giang trốn trại hơn 4 trăm người.- Hiện tại tất cả công an, hình sự, cơ động chỉ bắt chưa được nửa số bỏ trốn, còn rất nhiều ở ngoàiP/s: hix hix, các anh chị em ra ngoài cẩn thận tốt nhất ban đêm cứ cửa đóng then càiClip: nhặt nhạnh#hong #trontrai #tiengiang

Posted by Hóng on Saturday, August 11, 2018

Clip: nhặt nhạnh

CHIA SẺ