Một đêm làm việc vất vả của CSCĐ vì an toàn ban đêm cho người dân

Lại thêm 1 thanh niên xuân này con không về , đi đi đầu quân cho Juventus

Ảnh cắt từ clip