Mobifone mua AVG làm thất thoát 7.006 tỉ như thế nào?

Mobifone "nghĩ" đã mua AVG rẻ hơn 7.000 tỉ so với định giá của AMAX, nhưng Thanh tra Chính phủ kết luận thiệt hại trong thương vụ Mobifone mua AVG lại là 7.006 tỉ đồng. Tại sao?

Theo Hoàng Phi/Tuổi trẻ

CHIA SẺ