MC Phan Anh tung bằng chứng để xóa tan hoài nghi chém gió về sự hiện diện tại Paris

Haha, mình nhịn vừa thôi không nhịn quá được :)))) Đây mình báo cáo các bạn lộ trình đi nhé!
P/s: thật sự thương các bạn mệt vì mình quá!

Từ giờ mình không tiếp các bạn bình luận ở đây nữa. Thật sự bẩn tường nhà mình rồi!

Theo Phan Anh