Lừa ‘gấu chó’ gội đầu bằng tương ớt và nước mắm, thanh niên nhận ngay cái kết ‘bốc mùi’

Đây có lẽ là thanh niên dũng cảm nhất năm khi dám để gấu gội đầu bằng tương ớt và nước mắm.

Lừa ‘gấu chó’ gội đầu bằng tương ớt và nước mắm, thanh niên nhận ngay cái kết ‘bốc mùi’

Lừa ‘gấu chó’ gội đầu bằng tương ớt và nước mắm, thanh niên nhận ngay cái kết ‘bốc mùi’

Anh chàng chuẩn bị sẵn một chai nước mắm và một chai tương ớt. 

Lừa ‘gấu chó’ gội đầu bằng tương ớt và nước mắm, thanh niên nhận ngay cái kết ‘bốc mùi’

Khi cô nàng đang mải mê gội đầu thì đổ tương ớt lên trên. 

Lừa ‘gấu chó’ gội đầu bằng tương ớt và nước mắm, thanh niên nhận ngay cái kết ‘bốc mùi’

Đổ nhiều thế này mà gấu vẫn không hề hay biết. 

Lừa ‘gấu chó’ gội đầu bằng tương ớt và nước mắm, thanh niên nhận ngay cái kết ‘bốc mùi’

Nhưng đến nước mắm thì khác, vì nó bốc mùi nên chẳng mấy chốc đã bị ‘phát hiện’. 

Lừa ‘gấu chó’ gội đầu bằng tương ớt và nước mắm, thanh niên nhận ngay cái kết ‘bốc mùi’

Cô nàng này có vẻ hiền chứ như người khác thì thanh niên này phải có số hưởng đòn từ lâu rồi. 

Xem video:

Lừa ‘gấu chó’ gội đầu bằng tương ớt và nước mắm, thanh niên nhận ngay cái kết ‘bốc mùi’

Đây có lẽ là thanh niên dũng cảm nhất năm khi dám để gấu gội đầu bằng tương ớt và nước mắm.

Posted by Người Xây Tổ Ấm on Saturday, August 11, 2018

CHIA SẺ