Liều mình cắn rắn độc cứu chủ, chú cún nở nụ cười cuối cùng

Chú cho "Moa" lấy đi nước mắt của nghìn người :(

Liều mình cắn rắn độc cứu chủ, hình ảnh em cún nở nụ cười trước khi chết lấy nước mắt nghìn người

Hình ảnh em cún nở nụ cười cuối cùng sau khi đã cứu được “gia đình” của mình ra khỏi nguy hiểm, in sâu vào tâm trí hàng nghìn người và khiến ai nấy đều rơi nước mắt vì xúc động :'(

Share : Jego

CHIA SẺ