LẤY OÁN BÁO ƠN : BÙNG TIỀN TAXI CÒN ĐÒI HIẾP DÂM LÁI XE

Ngày lễ ngày tết mẹ áo vàng ảo tưởng sức mạnh

LẤY OÁN BÁO ƠN : BÙNG TIỀN TAXI CÒN ĐÒI HIẾP DÂM LÁI XE

Ngày lễ ngày tết mẹ áo vàng ảo tưởng sức mạnh nghĩ rằng mình là Beo -la vẫy taxi từ Bắc Ninh về Hà Nam xong đếu có tiền trả, Tới nơi bà ấy bảo anh taxi chén trừ tiền, anh taxi nhìn mặt con hãm móc họng nôn một bãi rồi dong thằng vào đồn công an.

 

Nguồn: Duy Anh