Lại Văn Sâm lên tiếng

Mới đây, trên trang cá nhân của nhà báo Lại Văn Sâm có đăng tải bài thơ: "SỰ ĐÊ TIỆN TỘT CÙNG"

SỰ ĐÊ TIỆN TỘT CÙNG

Cứ nhắm mắt mãi sao

Thực phẩm bẩn là con đường hủy diệt

Hóa chất độc hại ngập tràn

Chính sách diệt vong của kẻ thù đang thắng thế

Người Việt mình còn nghèo nàn lạc hậu

Trúng đạn kẻ thù mà cứ tưởng ban ơn

Con đường diệt vong bắt đầu từ diệt chủng

Đồng hóa nhân dân rồi xâm lược dễ dàng

Tổ quốc tôi ơi

Đồng bào tôi ơi

Hãy cảnh giác với thức ăn nguy hiểm

Đang bán tràn lan ngập cả thị trường

Ta sẽ làm gì để bảo vệ quê hương

Bảo vê đồng bào đang trên đường hủy diệt

Tội nghiệp em tôi

Viên kẹo của lòng tham và đồ chơi đầy độc tố

Đứa trẻ lớn dần với căn bệnh ung thư

Lòng tham ơi

Bọn bay quá dã man trước tồn vong dân tộc

Sống chết mặc bay bỏ túi tiền thầy

Bọn tham quan cứ nhắm mắt làm ngơ đi

Con của chúng ta đều cùng chung số phận

Dân tộc và tồn vong

Nhân dân cần tự do hạnh phúc

Kẻ thâm độc với âm mưu quá bẩn

Sự độc ác đến kinh hồn và đê tiện

Chúng ta hèn yếu vậy sao

Hãy ngẩng cao đầu diệt ác trừ tham để nhân dân yên ổn

Phát triển kinh doanh làm thịnh vượng nước nhà

Bệnh xá nghẹt người đang rên siết kêu la

Tổ quốc yêu thương đang trên đường hủy diệt

Còn chúng ta đang say sưa yến tiệc

Sự héo úa hiện về trên khuôn mặt nhân dân

Thanh niên đâu

Tổ quốc đang cần

Hãy thức dậy cùng đốt lò thật nóng

Tiêu diệt lòng tham cùng những kẻ tội đồ

Đất nước sẽ nở hoa

Chân trời rộng mở

Con cháu chúng ta sẽ mãi mãi trường tồn

Theo Lại Văn Sâm

CHIA SẺ