Kỷ niệm tròn 1 năm Ngày up những tấm ảnh ghép đầu tiên lên CĐM , xin được up lại để làm kỉ niệm , cảm ơn những người đã và đang ủng hộ tôi rất nhiều

Kỷ niệm tròn 1 năm Ngày up những tấm ảnh ghép đầu tiên lên CĐM , xin được up lại để làm kỉ niệm , cảm ơn những người đã và đang ủng hộ tôi rất nhiều

Theo Huy Quần Hoa