Kiến nghị kiểm điểm Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa

Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND TP Thanh Hoá và hiệu trưởng 2 trường đại học trong việc bổ nhiệm cán bộ chưa đủ điều kiện.

Ngày 12/1, Thanh tra Chính phủ có Thông báo kết luận Thanh tra số 65 về kết luận thanh tra chuyên đề công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo tại Bộ GD&ĐT, Bộ Công thương và một số UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý một số lãnh đạo UBND huyện, thành phố và hiệu trưởng 2 trường đại học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc bổ nhiệm cán bộ chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn. (Ảnh: ĐHTH)

Theo đó, Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân khi chưa có biện pháp chấn chỉnh kịp thời trong việc tuyển dụng, sử dụng viên chức, bổ nhiệm cán bộ quản lý, hợp đồng lao động tại các đơn vị cấp huyện.

Trong thời gian dài (2011-2015), các đơn vị cấp huyện bổ nhiệm thừa số lượng lớn cán bộ quản lý trường học; hợp đồng với giáo viên thừa nhiều so với chỉ tiêu được giao.

Nhiều đơn vị thừa nhưng vẫn ký hợp đồng với số lượng lớn; số lượng giáo viên thừa, thiếu nhiều nhưng chưa được xử lý triệt để.

Thanh tra Chính phủ đề nghị kiểm điểm làm rõ trách nhiệm Chủ tịch UBND cấp huyện trong việc bổ nhiệm thừa cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục; hợp đồng giáo viên thừa so với nhu cầu.

Đồng thời, Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hóa có phương án cụ thể giải quyết số hợp đồng dôi dư tại các đơn vị cấp huyện; tránh trường hợp trong thời gian ngắn, chấm dứt số lượng lớn hợp đồng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của giáo viên, tạo dư luận không tốt trong xã hội;

UBND tỉnh Thanh Hóa cần có phương án cụ thể giải quyết số giáo viên, nhân viên thừa tại các cơ sở giáo dục bậc Tiểu học và THCS.

Thanh Hoá cần dừng việc điều động giáo viên bậc THCS và Tiểu học xuống dạy mầm non, giáo viên THCS xuống dạy Tiểu học khi chưa được đào tạo, bồi dưỡng phù hợp.

 

UBND tỉnh Thanh Hóa cần chấn chỉnh công tác điều động viên chức đối với UBND cấp huyện.

“Kiểm điểm trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc bổ nhiệm cán bộ chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn” – thông báo Kết luận của Thanh tra Chính phủ nêu rõ.
Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị UBND tỉnh chấn chỉnh đối với Chủ tịch UBND cấp huyện và các trường đại học trong việc hợp đồng với giáo viên chưa đúng thời gian theo quy định.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) trong việc bổ nhiệm cán bộ chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn. (Ảnh: ĐHHĐ Thanh Hóa)

Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh theo quy định để đảm bảo các hạn chế, vi phạm, khuyết điểm đã phát hiện qua thanh tra được chấn chỉnh, khắc phục, xử lý dứt điểm đúng quy định.

Thanh tra Chính phủ cần tổng hợp kết quả xử lý báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/4/2018.

Đồng thời, Thanh tra Chính phủ cần có kế hoạch thanh tra diện rộng công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo tại các bộ, UBND các tỉnh, thành phố chưa được thanh tra theo quy định của pháp luật.

CHIA SẺ