Không khởi tố dâ.ɱ tặc, chớ để người dân nghi ngờ!

KHÔNG KHỞI TỐ DÂM TẶC, CHỚ ĐỂ NGƯỜI DÂN NGHI NGỜ !

Chứng cứ về hành vi dâm ô đối với trẻ em trong thang máy đã rõ ràng, công luận đã đồng loạt lên tiếng, người dân, nhất là các gia đình có con nhỏ đang bất an khi thấy dâm tặc vẫn đứng ngoài vòng pháp luật, nhưng không hiểu vì sao các cơ quan bảo vệ pháp luật vẫn không khởi tố. Rất nhiều câu hỏi đang đặt ra.

Có dấu hiệu cho thấy dâm tặc có dính đến đường dây lộng hành của Vũ nhôm. Mà Vũ nhôm thì tội chứng tày đình đã rõ ràng nhưng trước đây vẫn chần chừ không khởi tố, cho đến khi người đốt lò lên tiếng mới chịu khởi tố, khi khởi tố thì Vũ đã kịp trốn ra nước ngoài, may mắn lắm mới bắt được đưa về quy án.

Đường dây của Vũ nhôm chưa phải là bị phá triệt để. Các cơ quan bảo vệ pháp luật, nhất là những người chỉ đạo ở bên trên, chớ để người dân phải nghi ngờ !

HHV