Khởi xướng Sáng kiến Việt Nam vô địch Châu Á

Đội tuyển U23 Việt Nam đã khơi dậy niềm tự hào, tự tin và tự tôn dân tộc trong mỗi người Việt Nam, từ niềm vui lớn này, làm sao để Việt Nam trở thành một cộng đồng tiến bộ nhất châu Á.

Đội tuyển U23 Việt Nam đã làm nên một trang sử vẻ vang của bóng đá nước nhà. Á quân bóng đá U23 châu Á trong hoàn cảnh thời tiết khắc nghiệt và chỉ thua ở phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai, đã khơi dậy niềm tự hào, tự tin và lòng tự trọng, tự tôn dân tộc trong mỗi con người Việt Nam.

Từ niềm vui lớn này, làm thế nào để mỗi công dân Việt Nam trực tiếp tham gia vào một cuộc đua lớn quan trọng hơn, lâu dài hơn quyết định vị thế của dân tộc trong tương lai. Đó là công cuộc xây dựng dân tộc Việt Nam thành một cộng đồng trung thực, nhân ái, văn minh và tiến bộ nhất châu Á khiến thế giới phải suy tôn.

Khởi xướng Sáng kiến Việt Nam vô địch Châu Á
Biển người tại cổ vũ U23 tại SVĐ Mỹ Đình chiều qua. Ảnh: Đoàn Bổng

Với ý tưởng này, hôm nay, ông Nguyễn Anh Tuấn, nguyên TBT báo VietNamNet, hiện là người sáng lập và Giám đốc điều hành Diễn đàn Toàn cầu Boston, Giám đốc Viện Micheal Dukakis (Hoa Kỳ) khởi xướng Sáng kiến Việt Nam vô địch châu Á .

Sáng kiến đề xuất một cuộc vận động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân áp dụng những chuẩn mực đạo đức và quy tắc ứng xử văn minh của Xã hội Vạn vật Trí tuệ Nhân tạo AIWS trong cuộc sống hàng ngày và coi đây là chuẩn mực đạo đức và quy tắc sống của mỗi người, là sức mạnh cạnh tranh và tương lai tươi sáng của dân tộc.

Đây là những chuẩn mực không có gì xa lạ gì với truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, với mục tiêu và nhiệm vụ xây dựng đất nước. Nó là sự tiếp nối, sự kế thừa và phát triển những giá trị truyền thống Việt Nam trong thời đại trí tuệ nhân tạo, khi sự trung thực, khách quan, văn minh, lịch thiệp, nghĩa hiệp, bao dung,  sống có trách nhiệm xã hội… trở thành tiêu chí quan trọng để xác lập vị thế một quốc gia, một dân tộc.

Nội dung cơ bản của Sáng kiến Việt Nam Vô địch châu Á là kêu gọi tất cả mọi công dân Việt Nam triệt để thực hành  nếp sống văn minh, nhằm xây dựng cộng đồng trung thực, nhân ái, nhân văn, văn minh và tiến bộ được thể hiện trong cách ứng xử giữa con người với con người, lịch thiệp, trân trọng và chân tình với nhau, không làm tổn hại đến tinh thần và sức khoẻ của người khác, không làm mất trật tự, mất vệ sinh nơi công cộng cả trong cuộc sống thực và trên mạng, thượng tôn pháp luật mà trước hết là luật giao thông.

Những đề xuất của sáng kiến này ai cũng có khả năng thực hiện, không đòi hỏi đầu tư tài chính, không đòi hỏi trí tuệ, không khai thác tài nguyên thiên nhiên, nhưng nó đòi hỏi cả hệ thống chính trị và mỗi người Việt Nam quyết tâm thực hiện, coi đây là thời cơ vàng để tạo ra những thay đổi to lớn trong tư duy nhận thức, trong lối sống, trong thái độ ứng xử của mỗi người dân, mọi ngươì đồng lòng thực hiện thì mỗi người sẽ có cuộc sống đẹp, từ đó hình ảnh, vị thế của dân tộc được nâng cao, và đó là sức mạnh cạnh tranh to lớn của dân tộc trong tương lai, trong kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo.

Tuy không cần đầu tư tài chính, tiêu tốn tài nguyên thiên nhiên, nhưng để Sáng kiến Vô địch châu Á trở thành hiện thực, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải có quyết tâm và có sự chỉ đạo chặt chẽ từ trên xuống dưới và phải trở thành một chủ trương của Đảng, Chính phủ, Nhà nước và Quốc hội.

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức chỉ đạo, vận động, Chính phủ tổ chức thực hiện, Nhà nước động viên, khen thưởng, Quốc hội giám sát, đánh giá việc thực hiện cuộc vận động Vô địch châu Á.

Mọi người dân tham gia và nỗ lực phấn đấu để trở thành những “cầu thủ” xuất sắc của cuộc đấu này vì cuộc sống hạnh phúc của chính mình và vì một Việt Nam văn minh, tiên tiến, giàu mạnh, bắt đầu thực hiện từ ngày mồng 1 Tết Mậu Tuất 16/2/2018.