Kết cấu bê tông cốt thép gây khó thợ phá thủy đài

Khi đục lỗ bắt dàn giáo thủy đài trên đường Nguyễn Văn Đậu, đội thi công phát hiện cấu trúc bê tông cốt thép lạ khiến việc phá dỡ khó khăn hơn.

CHIA SẺ